Rentevormen


Bij de variabele rente is het te betalen rentepercentage afhankelijk van de renteontwikkelingen op de actuele markt. De te betalen rente wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de dan geldende hypotheekrentes.

Belangrijk voor de keuze voor variabele rente is of de rente gemiddeld onder de rente van een rentevaste periode blijft, gedurende de rentevaste periode. 

Daarnaast is het belangrijk dat uw inkomen hoog genoeg is om bij een rentestijging de rente te kunnen blijven betalen. 

Voordelen 

 • u profiteert direct van rentedalingen.
 • de variabele rente is in nagenoeg alle gevallen de laagste rente.

Nadelen 

 • bij een actuele rentestijging betaal je ook direct de hogere rente.
 • bij een stijgende marktrente wordt vaak geaarzeld om over te stappen naar een vaste rente. Dan loopt u het risico om voor fors hogere rentelasten te komen staan.
 • deze rentevorm vergt uw aandacht en vraagt frequent overleg met uw adviseur

Risico 
U loopt het risico van een telkens wisselende rente en dat vertaalt zich in een lager rentepercentage op het afsluitmoment.

Neem contact op!

Bij deze vorm staat de rente vast gedurende een door u zelf gekozen periode van een aantal jaren. Bijvoorbeeld 5 jaar vast, of 7 jaar, 10, 20 of zelfs 30 jaar. 

Voordelen

 • u profiteert van de zekerheid over de hoogte van de te betalen rente, gedurende de door u gekozen periode
 • Gaat de rente omhoog, dan heeft  gedurende de gekozen periode daar geen last van

Nadelen

 • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage
 • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
 • gaat de actuele rente omlaag dan profiteert u daar niet van

Risico
Met deze rentevariant loopt u geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

Neem contact op!

Deze rentevariant bestaat uit een door u gekozen periode waarin de rente vast is, gevolgd door een periode van meestal 1 of 2 jaar, waarin u het beste moment kunt afwachten om weer te kiezen voor een nieuwe rentevaste periode of voor een andere vorm: de bedenktijd.


Voordelen

 • u koopt "zekerheid".
 • daarnaast koopt u ook een extra faciliteit in de vorm van een periode van 1 of 2 jaar waarin u de renteontwikkelingen kunt afwachten, voordat u besluit om weer voor een bepaalde rentevaste periode te kiezen.
 • gaat de rente omhoog, dan heeft u daar gedurende de gekozen periode geen last van.

Nadelen

 • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
 • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
 • de rentebedenktijd is een extra faciliteit en dat vertaalt zich in een renteopslag van meestal 0,2%
 • gaat de actuele rente omlaag dan profiteert u daar niet van.

Risico 
Met deze rentevariant loopt u geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

Neem contact op!

De zogenoemde bufferrente is een mengvorm van de vaste en variabele rente. De rente staat vast binnen een bepaalde marge. Renteschommelingen werken pas door als deze groter zijn dan de van tevoren overeengekomen marge: de buffer.

Voorbeelden

Stel dat de gekozen vaste rente 6% is en de buffer 2% bedraagt. De buffer ligt dan tussen de 4% en 8% (6-2 en 6+2).

Zolang de marktrente tussen de 4% en 8% blijft bewegen, is er niets aan de hand en blijft u 6% rente betalen.

Stel echter dat de marktrente boven de bovengrens uitkomt en 9% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verhoogd met het verschil tussen de bovengrens (=8%) en de marktrente (=9%). U gaat dan 6% + 1% = 7% betalen.

Stel nu dat de marktrente beneden de benedengrens uitkomt en 3% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verlaagd met het verschil tussen de benedengrens (=4%) en de marktrente (=3%). U gaat dan 6% - 1% = 5% betalen.

Voordelen 

 • De bufferrente biedt u meer zekerheid, vergeleken met de variabele rente en is dan ook iets duurder.
 • Gaat de rente binnen de bandbreedte omhoog, dan heeft u gedurende de gekozen periode daar geen last van.
 • De bufferrente is iets goedkoper dan de vaste rentevariant.

Nadelen

 • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
 • Hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente.
 • Gaat de actuele rente binnen de bandbreede omlaag dan profiteert u daar niet van.

Risico 

Met de bufferrente loopt u iets meer risico, vergeleken met de vaste rente.

Neem contact op!

Wanneer u verwacht dat de rente de komende tijd daalt kunt u ervoor kiezen een hypotheekproduct te nemen met een zogenaamde instapfaciliteit.

Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de instapperiode (afhankelijk van uw keuze een of twee jaar) over te stappen naar een langere rentevast periode.

Er zijn hypotheekverstrekkers die de mogelijkheid bieden om bij een eventuele rentestijging (in plaats van de verwachte daling) u een aantal dagen te geven om alsnog tegen het rentepercentage van voor de stijging voor een langere periode af te sluiten.

Neem contact op!

Dit is een extra aantrekkelijke rente die kan worden aangeboden in de vorm van een korting op de dagrente.

Maar let op:

 • u heeft tijdelijk lagere rentelasten
 • de korting geldt alleen voor de eerste rentevastperiode.
 • de korting wordt niet automatisch opnieuw berekend bij de volgende rentevaste periode. Bij het vaststellen van de goedkoopste geldverstrekker moet u hier dan ook rekening mee houden.
 • Door het wegvallen van de korting op de eerste renteherzieningsdatum kan de rentelast op langere termijn toch hoger uitvallen, omdat de gewone rente bij dezelfde aanbieder een stuk hoger ligt en overstappen extra kosten met zich meebrengt.

Neem contact op!

Waar moet u aan denken bij de keuze voor een rentevorm?


De hypotheekrentes staan nog steeds laag en hier lijkt in de nabije toekomst nog geen grote verandering in te komen. Het klinkt dan logisch om te kiezen vooreen lange rentevaste periode. Zo loopt u immers minder risico als de rentes onverwacht weer omhoog gaan.

Toch is het de moeite waard om u iets meer in de mogelijkheden te verdiepen. Het kan zo maar zijn dat met een kortere periode uw maandlasten lager zijn. Waarop moet u letten bij het kiezen van een rentevaste periode?

De rentevaste periode is de periode waarvoor u de hypotheekrente van uw hypotheek vastzet. Heeft u bijvoorbeeld een rentevaste periode van tien jaar afgesproken? Dan staat het rentetarief dus tien jaar vast. Hoe langer de gekozen rentevaste periode is, hoe hoger het rentetarief!

Let op: de rentevaste periode is niet hetzelfde als de looptijd van uw hypotheek, die loopt meestal 30 jaar of langer.

De rentevaste periode gaat dus om het aantal jaar dat uw rentetarief vaststaat. Samen met Marqus Hypotheken gaat u na welke renteperiode voor u het gunstigst is.

U kunt ervoor kiezen om het maar één jaar vast te zetten, of tien of soms zelfs dertig jaar. De meest gekozen periodes om de rente vast te zetten zijn één, vijf, tien of twintig jaar.

Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de hypotheekrente. Wanneer uw de rente lang vastzet, heeft u meer zekerheid. U weet immers zeker dat die niet gaat wijzigen in die periode. In ruil voor deze zekerheid betaalt u daarom een hogere rente.

Er zijn situaties denkbaar waarbij het verstandig is om te kiezen voor een korte rentevaste periode:

 • u beschikt over genoeg eigen geld om de eventueel stijgende rentelasten te betalen.
 • u heeft in verhouding tot uw inkomen lage hypotheeklasten, waardoor u een eventueel stijgend rentetarief kunt opvangen met uw inkomen.
 • u kan in de toekomst een flinke stijging van uw inkomen verwachten, waardoor u een eventueel stijgend rentetarief kan opvangen.
 • De kans is aanzienlijk dat u over een tijd weer gaat verhuizen.

In onderstaande situaties past wellicht een langere rentevaste periode:

 • Als de hypotheek op twee inkomens gebaseerd wordt en de kans bestaat dat één van de inkomens - gedeeltelijk - wegvalt.
 • Als de hypotheek in verhouding tot uw inkomen vrij hoog is, waardoor u een eventuele stijging van het rentetarief niet kan opvangen.
 • Als uw inkomen over een langere periode stabiel zal blijven.
 • Als u niet meer van plan bent om nog te verhuizen.

Veel hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om de hypoytheeklening in twee of meerdere delen op te splitsen. Voor het ene deel kiest u voor een korte rentevaste periode en voor een ander deel kiest u voor een langere rentevaste periode.

Feitelijk doet u hier aan risicospreiding.

Bij de keuze van de rentevaste periode is niet alleen de rentestand een factor van belang. Er zijn er meer:

Verwacht u een gezinsuitbreiding, dan is het handig om de komende tien á vijftien jaar zekerheid te hebben over uw maandlasten.

Of gaan de kinderen over een paar jaar het huis uit? Dan kunt u ervoor kiezen om tot die tijd de rente vast te zetten.

En wat gaat uw inkomen doen? Verwacht u bijvoorbeeld nog te stijgen in salaris? Dan zou je kunnen kiezen voor een korte rentevaste periode en dus lagere maandlasten. Na die periode kun je met een hoger inkomen een eventuele rentestijging opvangen.

Ook de vraag of uw partner gaat of blijft werken kunt u in uw overwegingen meenemen.

Stel: u sluit een hypotheek af met een rentevaste periode van dertig jaar. Maar na een paar jaar wijzight onverwachts uw gezinssituatie en gaat u op zoek naar een groter huis. Dan miet u dus een nieuwe hypotheek afsluiten.

En het is maar de vraag of u weer dezelfde hypotheekvoorwaarden krijgt. De rentetarieven en leningsvoorwaarden zijn mogelijk tegen die tijd weer veranderd, net als het bedrag dat u kunt lenen.

Bij bovenstaande overweging kan een kortere periode interessanter en voordeliger zijn.

Heeft u al een tijdje een hypotheek en loopt binnenkort de rentevaste periode af? Neem dan contact op met Marqus Hypotheken. Samen kunnen wij dan nagaan wat uw opties zijn.

Bij de keuze van de rentevaste periode (en dus eigenlijk ook bij de keuze van de hoogte van de hypotheekrente) spelen rationale factoren een grote rol. Uw inkomen, uw gezinssituatie, uw toekomstgverwachtingen etc.

Maar wat misschien nog wel belangrijker is: de hypotheekverstrekker en de keuze voor de duur van de rentevaste periode moet simpelweg bij u passen. Bijvoorbeeld, als u het gewoon niet prettig vindt om risico's te lopen, dan past een langere rentevaste periode.

Ook niet onbelangrijk zijn de contractuele verplichtingen die u aangaat. Marqus Hypotheken kijkt naar het hele plaatje, zodat u een hypotheek(aanbieder) kiest waar u zich comfortabel bij voelt.

Als uw persoonlijke hypotheekadviseur gaan we op zoek naar de geldverstrekker die het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen.


.

De laagste hypotheekrentes?


Er zijn veel hypotheekverstrekkers werkzaam in Nederland. Een aantal zult u kennen. De meeste echter niet. Deze onbekende hypotheekverstrekkers bieden vaak wel een veel lagere rente. U wilt natuurlijk met name een lage rente. Wij zetten die laagste rentes voor u op een rij, gebaseerd op een annuiteitenhypotheek met NHG.

Variabel: 5.00 %

1 jaar: 4.00 %

5 jaar: 3.45 %

meest gekozen

10 jaar: 3,49 %

20 jaar: 3.93%

30 jaar : 3.92%

We hebben vergeleken: ABN Amro - Aegon - Allianz - Argenta - ASR - BLG - Delta Lloyd - Florius - Hypotrust - ING - Lloyds Bank - Moneyou - MUNT - Nationale Nederlanden - Obvion - Rabobank - Selectief Hypotheken - SNS Bank - Syntrus Achmea - Tellius - Vista Hypotheken - Woonfonds - Lot hypotheken

De hypotheekrente is onder meer afhankelijk van:
- De rentevaste periode
- De marktwaarde van uw woning
- De actuele hypotheekrente
- De zekerheden die de hypotheekaanbieder levert
- Of u wel of geen NHG-hypotheek afsluit